Visie & Beleidsplein

Nederlandse Handboogbond

een klantgerichte bond

Hovenga, A. (2014). Nederlandse Handboogbond: een klantgerichte bond. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

In het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat is het effect van het huidige beleid van de Nederlandse Handboog Bond met betrekking tot de doelstellingen 'sterke verenigingen' en 'tevredenheid' en in hoeverre dient dit beleid aangepast te worden, zodat het bedieningsconcept beter aansluit bij de wensen van zowel de verenigingen als de schutters? De eisen voor een sterke vereniging zijn uitgewerkt in kritische service factoren (KSF), gebaseerd op het SPLISS-model. De doelstelling met betrekking tot ‘Sterke verenigingen’ is: Het vergroten van het aantal sterke verenigingen. In 2016 kwalificeert minimaal 70% van de NHB verenigingen zich als sterk. De doelstelling voor ‘tevredenheid’ is als volgt: In 2016 waardeert minstens 70% van de leden de toegevoegde waarde van de NHB (ledenservice/ ondersteuning, opleidingen, competitie, topsport en communicatie) met tenminste een 7 op een schaal van 10. Deze doelstelling is gemeten aan de hand van een tevredenheidsonderzoek onder de leden. Het bedieningsconcept kan in vier onderdelen verdeeld worden: producten, diensten, advies en standpunten.

Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam,

Download(s)

Nederlandse Handboogbond : een klantgerichte bond

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arno Hovenga

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

handboogschieten
scripties
sportbeleid
sportbonden
sportverenigingen