Visie & Beleidsplein

Sportsponsoring door alcoholproducenten; accepteren of reguleren?

een onderzoek naar de attitude van sportbonden ten aanzien van een (mogelijk) wettelijk verbod op alcoholsponsoring

Boere, Y. (2005). Sportsponsoring door alcoholproducenten; accepteren of reguleren?: een onderzoek naar de attitude van sportbonden ten aanzien van een (mogelijk) wettelijk verbod op alcoholsponsoring. Utrecht: STAP (Stichting Alcoholpreventie).

Nog in de jaren tachtig bestond er veel weerstand tegen sportsponsoring. In de jaren daarna is die weerstand snel afgebroken. Nu bestaat er zelfs verzet tegen het beperken van sportsponsoring. In dit onderzoek onder 39 Nederlandse sportbonden is vastgesteld dat het in het bijzonder de middelgrote en grote sportbonden zijn die zich verzetten tegen een eventuele beperking van of een verbod op sponsoractiviteiten door alcoholfabrikanten. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat hoe groter de sportbonden zijn des te meer ze afhankelijk zijn van bijdragen van sponsorgelden. De alcoholbranche is een van de branches met het grootste aandeel in sponsoringbestedingen op mondiaal niveau. Het totale belang van sponsoring voor de sport is moeilijk vast te stellen omdat er weinig informatie beschikbaar is over de exacte omvang van de nationale en internationale investeringen in sportsponsoring. Dit komt doordat zowel sponsors als gesponsorden weinig tot geen gegevens beschikbaar stellen over de omvang van de sponsorgelden.

Uitgever(s): STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Download(s)

Sportsponsoring door alchoholproducenten; accepteren of reguleren? : een onderzoek naar de attitude van sportbonden ten aanzien van een (mogelijk) wettelijk verbod op alcoholsponsoring

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Y. Boere

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

alcohol
sponsoring
sport (algemeen)
sportbonden