Visie & Beleidsplein

Alliantie Gelijkspelen

best practices 2012-2014

Alliantie Gelijkspelen (2015). Alliantie Gelijkspelen: best practices 2012-2014. Alliantie Gelijkspelen.

De Alliantie Gelijkspelen 2.0 (AG2.0) heeft de afgelopen jaren het thema homo-acceptatie in de sport op de publieke en sportieve agenda’s weten te krijgen. De grote inzet van de zes partners leiden tot aanwijsbare resultaten, zoals de presentatie van het actieplan van de KNVB, de grote media-aandacht, de entree bij sportbonden en gemeenten en de acties op de Nationale Coming Out Dag. Het werk heeft ook geleid tot aanpassing van de sportstructuren, zoals de vertrouwenspersonen, opleidingen en de monitoring door NOC*NSF. De gewenste cultuuromslag - naar een veilig sportklimaat voor lesbische, homo- en biseksuele en transgender-sporters (lhbt) - begint nu structureel op gang te komen, als eerste bij de KNVB-organisatie en in de districten. De gewenste cultuuromslag is een zaak van lange adem. Juist in de verenigingen ontbreekt het bij bestuurders en coaches nog vaak aan het besef om homo-acceptatie vanzelfsprekend mee te nemen in beleid en gedrag. In de clubs behoeft de actiebereidheid extra aandacht. Bij de afronding van de tweede werkperiode (2012-2014) van de Sport-alliantie worden in deze publicatie een zevental cases gepresenteerd waarmee de afgelopen jaren voortgang is geboekt. Deze praktijkvoorbeelden illustreren dat het bespreekbaar maken en accepteren van lhbt’ers in sportverbanden een zaak is van kleine stappen en van een lange adem.

Uitgever(s): Alliantie Gelijkspelen,

Download(s)

Alliantie Gelijkspelen : best practices 2012-2014

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Alliantie Gelijkspelen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

LHBTI
sportbonden
sportverenigingen
verdraagzaamheid