Visie & Beleidsplein

Rotterdam als sportstad

over de beeldvorming van bezoekers van grootschalige sportevenementen

Tomesen, S. (2013). Rotterdam als sportstad: over de beeldvorming van bezoekers van grootschalige sportevenementen. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Het doel van het onderzoek waarvan deze bachelor thesis verslag doet, luidt als volgt: Het doen van aanbevelingen aan de gemeente Rotterdam voor de verbetering van het promotiebeleid van Rotterdam als sportstad door te onderzoeken of de bezoekers van de Rotterdamse grootschalige sportevenementen de stad als sportstad zien. Er is een survey-onderzoek gehouden onder de bezoekers van de bezoekers van twee Rotterdamse sportevenementen: de marathon van Rotterdam en de Roparun. De bezoekers die Rotterdam niet direct met sport associëren, kennen maar weinig sportevenementen. 38 procent van de bezoekers associeert Rotterdam direct met iets dat sport gerelateerd is. Dit is een laag percentage, omdat deze personen allemaal voor een sportevenement naar de stad zijn gekomen. Op de stelling: “Rotterdam is de sportstad van Nederland” zijn de bezoekers van sportevenementen verdeeld. 58 procent van de ondervraagden was het eens met de stelling. Ondanks het feit dat Rotterdam op basis van het survey-onderzoek niet duidelijk als een sportstad gezien kan worden, blijkt wel dat Rotterdam de potentie heeft om een sportstad te zijn. Vrijwel alle bezoekers van de evenementen beweren dat Rotterdam de perfecte locatie voor het evenement is. De bezoekers zijn dus uitermate tevreden over de uitvoering van faciliterende rol die de stad vervuld. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat de onderzochte evenementen en Rotterdam erg aan elkaar zijn verbonden. Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat Rotterdam evenementen organiseert die tekenend zijn voor Rotterdam als stad. Het echte imago als sportstad heeft de stad echter nog niet.

Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen,

Download(s)

Rotterdam als sportstad : over de beeldvorming van bezoekers van grootschalige sportevenementen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stef Tomesen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

imago
marketing
scripties
sportevenementen
steden
stedenbeleid
topsportevenementen