Visie & Beleidsplein

Oriënterend onderzoek NK wielrennen

de economische en promotionele effecten van een sportevenement in Nijmegen

Verhaaren, J. (2001). Oriënterend onderzoek NK wielrennen: de economische en promotionele effecten van een sportevenement in Nijmegen. Nijmegen: Gemeente Nijmegen, Afdeling Onderzoek en Statistiek.

De volgende hoofdvragen staan in dit stage-onderzoek centraal: (1). Wat zijn de economische effecten van het sportevenement NK wielrennen voor de stad Nijmegen? De economische effecten zijn bekeken aan de hand van de indicatoren bestedingen en werkgelegenheid, en; (2). Wat zijn de promotionele effecten voor de stad Nijmegen, naar aanleiding van de organisatie van een evenement als het NK wielrennen? De promotionele effecten zijn bekeken aan de hand van de publiciteit. Kort samengevat kan gezegd worden dat het NK wielrennen wel impact heeft gehad op de stad, maar dat deze impact economisch en promotioneel gezien gering is en niet geheel voldoet aan de gestelde doelen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een dergelijk sportevenement wel mogelijkheden heeft in deze regio, maar dat Nijmegen deze (nog) niet voldoende heeft uitgebuit. Wil men oordelen over het uiteindelijke resultaat van het evenement dan moeten zeker ook de indirecte effecten meegenomen moeten worden.

Uitgever(s): Gemeente Nijmegen, Afdeling Onderzoek en Statistiek, Katholieke Universiteit Nijmegen,

Download(s)

Oriënterend onderzoek NK wielrennen : de economische en promotionele effecten van een sportevenement in Nijmegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Verhaaren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
sportevenementen
steden
topsportevenementen
wielrennen