Visie & Beleidsplein

Collectief arbeidsrecht 2

Drongelen, J. van (2009). Collectief arbeidsrecht 2. Zutphen: Paris.

Dit boek vormt een onderdeel in een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. In dit boek wordt allereerst kort de historie geschetst van het verschijnsel vakverenigingsvrijheid in Nederland, het afschaffen van het coalitieverbod en de gevolgen daarvan voor de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de internationale waarborgen voor de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Ook wordt de vrijheid van vakvereniging behandeld waarbij de Nederlandse situatie wordt afgezet tegen de internationale waarborgen op dit punt. Dit wordt ook gedaan met betrekking tot het recht op collectief onderhandelen. Tevens wordt ook het Europese en Nederlandse mededingingsrecht behandeld. 

Uitgever(s): Paris,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J. van Drongelen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeidsrecht