Visie & Beleidsplein

Kracht van sport

onderzoek naar de kwaliteit van extracurriculair onderwijs:

- Collegereeks 'Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?'

- Seminarreeks en masterclasses over de 'Kracht van sport'

Dekkers, V. (2013). Kracht van sport: onderzoek naar de kwaliteit van extracurriculair onderwijs:, - Collegereeks 'Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?', - Seminarreeks en masterclasses over de 'Kracht van sport'. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

In het voorjaar van 2012 ging de collegereeks 'Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?' van start. Tijdens deze collegereeks gaven verschillende sprekers aan dat in de discussie rondom het Olympisch Plan makkelijk voorbij werd gegaan aan de kracht van sport. Dit was de directe aanleiding voor het organiseren van de seminarreeks en masterclasses over de 'Kracht van Sport'. Deze reeks ging in het voorjaar van 2013 van start. Het doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is om middels een procesevaluatie de succes- en faalfactoren van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ inzichtelijk te maken om zo een impuls te kunnen geven aan de kwaliteit van het extracurriculaire (sport)onderwijs. Deze doelstelling heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn enkele methoden van dataverzameling naast elkaar gebruikt; literatuuronderzoek, enquêtes, interviews en groepsgesprekken. De enquête is zowel onder professionele toehoorders (n=46) als onder studenten (n=21) verspreid. Er zijn interviews en groepsgesprekken gehouden met de organisatie, de klankbordgroep en de studenten.

Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam,

Download(s)

Kracht van sport : onderzoek naar de kwaliteit van extracurriculair onderwijs: - Collegereeks 'Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?' : - Seminarreeks en masterclasses over de 'Kracht van sport'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vera Dekkers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

onderwijs
scripties
sport (algemeen)
sportopleidingen