Visie & Beleidsplein

Behoefte-onderzoek centrum voor sportief bewegen voor chronisch zieken en gehandicapten

Weggemans, T.J., & Gugten, M. van der (1992). Behoefte-onderzoek centrum voor sportief bewegen voor chronisch zieken en gehandicapten. Amsterdam: Van Dijk, Van Soomeren en Partners B.V..

De Stichting 'De Hoogste Sport', beheerder van de sportaccommodatie van revalidatiecentrum 'De Hoogstraat' , heeft het plan opgevat voor de oprichting van een Centrum voor Sportief Bewegen ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten. In haar projectnotitie omschrijft zij dit centrum als 'een plek waar mensen gemakkelijk naar toe kunnen om onder deskundige leiding en in op hen toegesneden omstandigheden te kunnen oefenen, trainen, sporten, kortom te kunnen bewegen'. Mensen uit de doelgroep moeten 'weer plezier krijgen in actief bewegen en daardoor eventueel komen tot regelmatige sportbeoefening'. Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het initiatief is door het bestuur van de Stichting 'De Hoogste Sport' aan Van Dijk, Van Soomeren en Partners te Amsterdam gevraagd een onderzoek te doen naar het externe draagvlak voor de geplande opzet. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners B.V.,

Download(s)

Behoefte-onderzoek centrum voor sportief bewegen voor chronisch zieken en gehandicapten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

T.J. Weggemans
Martin van der Gugten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gehandicaptensporten
mensen met een beperking
mensen met een chronische ziekte
sportstimulering