Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen voor ouderen in Den Helder

klantonderzoek Wmo 2011

Leerschool, L., & Lempens, A. (2012). Sport en bewegen voor ouderen in Den Helder: klantonderzoek Wmo 2011. Hoorn: I&O Research BV.

De gemeente Den Helder hecht er veel belang aan dat haar inwoners actief, zelfredzaam en zo gezond mogelijk oud kunnen worden, en wenst daarom meer inzicht in de motieven en belemmeringen van ouderen op het gebied van beweging en sport. Welke eventuele knelpunten en drempels ervaren ouderen op hun weg naar een gezonder leefwijze en missen zij daarin een bepaald (ondersteunings)aanbod? Om op deze vragen een antwoord te krijgen, heeft de gemeente onderzoek laten uitvoeren door I&O Research. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd. Iets minder dan de helft van de ouderen in Den Helder voldoet aan de NNGB: de Nationale Norm Gezond Bewegen.

Uitgever(s): I&O Research BV,

Download(s)

Sport en bewegen voor ouderen in Den Helder : klantonderzoek Wmo 2011

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Layla Leerschool
Ankie Lempens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
ouderen
sportbeoefening
wet maatschappelijke ondersteuning