Visie & Beleidsplein

Ability, disability, inability!?

onderzoek naar de betekenissen die topzwemmers met een lichamelijke handicap geven aan hun topsportloopbaan en de rol van disability in deze betekenisgeving

Ruijter, D. de (2011). Ability, disability, inability!?: onderzoek naar de betekenissen die topzwemmers met een lichamelijke handicap geven aan hun topsportloopbaan en de rol van disability in deze betekenisgeving. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de betekenissen die topzwemmers geven aan hun topsportleven. Een belangrijke element hierin is de rol die hun handicap speelt in hun sportloopbaan en hoe hun handicap van invloed is op hun betekenisgeving aan hun topsportleven. Om de betekenissen van de topsporters met een handicap te achterhalen heeft er een kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. Hiervoor zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen met elf zwemmers van de paralympische zwemselectie. Daarbij zijn ook observaties gedaan waarbij zowel het leven van de zwemmers binnen de context van het zwemmen als daarbuiten is geobserveerd. Concluderend kan gezegd worden dat de valide samenleving een norm van normaliteit heeft gesteld waaraan de zwemmers zich zowel conformeren aan deze norm maar tevens ook de norm niet accepteren. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat normaliteit net zoals ability en disability een sociale constructie is, die tevens ook contextafhankelijk is en waar diverse spanningsvelden aanwezig zijn. Tevens maakt het onderzoek duidelijk dat sport voor valide mensen is geconstrueerd er uitsluiting plaatsvindt van sporters die niet aan deze eisen van normaliteit kunnen voldoen, zoals sporters met een handicap. Voor meer inclusiviteit van de sport zou het gehandicapte lichaam en de gehandicaptensport gezien dienen te worden als variatie van het lichaam en als variatie binnen de sport. Dit vereist bewustwording van de manier waarop de valide samenleving sport en normaliteit construeert.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Ability, disability, inability!? : onderzoek naar de betekenissen die topzwemmers met een lichamelijke handicap geven aan hun topsportloopbaan en de rol van disability in deze betekenisgeving

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dagmar de Ruijter

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptensporten
mensen met een lichamelijke beperking
scripties
topsport
topsporters
zwemmen