Visie & Beleidsplein

Eindrapport overheidsopdracht ethisch verantwoord sporten 2012-2014

verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld

Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) (2014). Eindrapport overheidsopdracht ethisch verantwoord sporten 2012-2014: verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld. Gent: Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES).

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES), actief sinds 2009, ondersteunt, informeert en stimuleert de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. ICES voerde samen met de vier universiteiten (UA, UGent, KULeuven en VUB) van juni 2012 tot en met juni 2014 een overheidsopdracht uit in opdracht van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media met als titel: ‘Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld'. De overheidsopdracht bestond uit wetenschappelijk onderzoek dat vertaald werd naar de praktijk waarbij er een begeleidende en ondersteunde rol opgenomen werd ten aanzien van de sportsector. Hiervoor vormde ICES samen met vier universiteiten een consortium en werkte samen met andere partners gerelateerd aan het Vlaams sportlandschap. Dit eindrapport is een samenvloeiing van alle werkzaamheden binnen de overheidsopdracht. Het is een combinatie van enerzijds inhoudelijke bevindingen, kennis en inzichten aangaande ethiek in de sport. Anderzijds zijn er aspecten van het proces opgenomen. Zo wordt ook inkijk gegeven in de aanpak, opbouw en werking van de overheidsopdracht.

Uitgever(s): Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES),

Download(s)

Eindrapport overheidsopdracht ethisch verantwoord sporten 2012-2014 : verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
ethiek
geweld
seksueel grensoverschrijdend gedrag
sport (algemeen)
sportbeoefening