Visie & Beleidsplein

De vitale sportvereniging

onderzoek naar de vitaliteit van de Alkmaarse sportverenigingen

Blom, R. (2013). De vitale sportvereniging: onderzoek naar de vitaliteit van de Alkmaarse sportverenigingen. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

In de sportnota van de gemeente Alkmaar komt naar voren dat Alkmaar het van belang vindt om te streven naar vitale sportverenigingen. De doelstelling van dit onderzoeksrapport is het meten van de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Alkmaar. Hiervoor is een hoofdvraag geformuleerd: Hoe vitaal zijn de sportverenigingen in de gemeente Alkmaar? Om tot een algemeen beeld van de vitaliteit in Alkmaar te komen is een (online) meetinstrument ontwikkeld. In Alkmaar moeten de sportverenigingen – willen zij vitaal zijn – op acht hoofdcriteria voldoende scoren. Deze criteria zijn: accommodatie, financiën, ledenwerving en -behoud, beleid en structuur, kader, sportaanbod en nevenactiviteiten, communicatie en maatschappelijke rol. Via de online-vragenlijst zijn 90 sportverenigingen in Alkmaar benaderd, waarvan 65 (72%) hebben gereageerd. Ook is een enquête gehouden onder de (ouders van) sporters bij negen verschillende sportverenigingen. De gemiddelde vitaliteitsscore op een schaal van 0 tot 10 ligt in Alkmaar op 6,61. Volgens het meetinstrument is 20% van de sportverenigingen vitaal, een kleine 62% nog niet vitaal en een kleine 11% is niet vitaal. De overige 8% was niet meetbaar via de vitaliteitsformule. Gekeken naar de acht hoofdvitaliteitscriteria, hebben de sportverenigingen in Alkmaar hun financiën het beste op orde. De sportverenigingen in Alkmaar vervullen hun maatschappelijke rol (nog) niet goed in.

Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Sportbureau Alkmaar,

Download(s)

De vitale sportvereniging : onderzoek naar de vitaliteit van de Alkmaarse sportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Roel Blom

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fitheid
gemeenten
scripties
sportverenigingen
vitale sportaanbieders