Visie & Beleidsplein

De economische waarde van sport

keuzes en prioriteiten voor Brabant

SER Brabant (2011). De economische waarde van sport: keuzes en prioriteiten voor Brabant. SER Brabant.

Op verzoek van het provinciebestuur geeft SER Brabant in dit rapport zijn visie op de meerwaarde van sport voor de economie in de Brabantse beleidscontext. Hieraan verbinden de onderzoekers het door de provincie gevraagde advies over de investeringskeuzes en prioriteiten in het kader van de Agenda van Brabant.

Uitgever(s): SER Brabant,

Download(s)

De economische waarde van sport : keuzes en prioriteiten voor Brabant

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

SER Brabant

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Noord-Brabant
economie
provinciaal beleid
provincies
sport (algemeen)
sportbeleid