Visie & Beleidsplein

Utrecht strijdt tegen de pieken en dalen

naar een gespreid gebruik van binnensportaccommodaties (INTERN)

Kuypers, J. (2015, juni). Utrecht strijdt tegen de pieken en dalen: naar een gespreid gebruik van binnensportaccommodaties (INTERN). Sport & Gemeenten 63 (pp. 40-43)

Utrecht is een gemeente met een relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. De behoefte aan binnensportaccommodaties is er daardoor niet alleen groter dan in veel andere steden, maar ook nog groeiende. Ongeacht welke norm er wordt gebruikt zal Utrecht in de toekomst daardoor een tekort aan sporthallen krijgen. Maar is bijbouwen werkelijk de enige optie? Onderzoek door het Mulier Instituut toonde aan dat het verschil tussen de pieken en dalen in het gebruik zeer groot is en dat een oplossing beter in een spreiding daarvan gezocht kan worden. Hoe Utrecht die gaat realiseren is niet alleen van belang voor de Domstad zelf, maar voor alle gemeenten.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Kuypers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sporthallen
sportinfrastructuur
tijdschriften