Visie & Beleidsplein

Breedtesport-topsport: een dure relatie

het vergroten en spreiden van inkomsten kan leiden tot meer duurzaamheid bij de vereniging

Nistelrooy, C. van (2010). Breedtesport-topsport: een dure relatie: het vergroten en spreiden van inkomsten kan leiden tot meer duurzaamheid bij de vereniging. Groningen: Sport Management Institute.

De volgende onderzoeksvraag staat in deze scriptie centraal: Wat moeten verenigingen die naast breedtesport ook topsport aanbieden doen om hun inkomstenstromen zodanig te vergroten en te spreiden dat hun financiële kwetsbaarheid verminderd wordt? Uit de analyse wordt geconcludeerd dat topsport niet zonder de aanvoer vanuit de breedtesport zou kunnen bestaan, maar dat breedtesport zonder topsport wel denkbaar is, ondanks dat topsport een aantrekkingskracht heeft op nieuwe (breedte)sporters die voor het eerst de sport willen gaan bedrijven. De verenigingen zullen zich continu bewust moeten zijn van het feit dat het veel tijd en energie zal kosten om alle belanghebbenden, zoals leden, sponsoren en gemeente, aan zich te blijven binden. Ze moeten bereid zijn om naast de gebruikelijke paden ook nieuwe wegen te bewandelen, waarbij ze kijken naar ontwikkelingen van concurrerende verenigingen en organisaties in dezelfde, maar ook in een andere sporttak.

Uitgever(s): Sport Management Institute,

Download(s)

Breedtesport-topsport: een dure relatie : het vergroten en spreiden van inkomsten kan leiden tot meer duurzaamheid bij de vereniging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Chantal van Nistelrooy

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
duurzaamheid
financieel beleid
financiering
inkomen
scripties
sponsoring
sportverenigingen
topsport