Visie & Beleidsplein

Sponsoring via sociale media

onderzoek naar de attitude ten aanzien van de sponsor bij online volgers van de gesponsorde sporter

Smarius, B. (2013). Sponsoring via sociale media: onderzoek naar de attitude ten aanzien van de sponsor bij online volgers van de gesponsorde sporter. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

In deze scriptie is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Wat is de attitude van online volgers van een sporter ten aanzien van de sponsor en welke rol spelen de attitude ten aanzien van de sporter, de fit en identificatie hierbij? De conclusie van dit onderzoek is dat de attitude van de consument ten aanzien van de sporter een positief effect heeft op de attitude van de consument ten aanzien van de sponsor. Dit bevestigt de werking van de balance theory van Heider (1958). Een sterke fit versterkt het effect van attitude ten aanzien van de sporter op de attitude ten aanzien van de sporter en bevestigt de werking van het Elaboration Likelihood Model van Petty en Cacioppo (1996). Ook heeft de mate van identificatie een positief effect op het zien van de fit tussen sporter en sponsor. Dit bevestigt de werking van de social identity theory (Tajfel & Turner, 1979) en het in-group favouritism effect (Wann & Branscombe, 1995).

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Download(s)

Sponsoring via sociale media : onderzoek naar de attitude ten aanzien van de sponsor bij online volgers van de gesponsorde sporter

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bart Smarius

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

attitude
scripties
social media
sponsoring
sport (algemeen)