Visie & Beleidsplein

De ervaring is goud!!

rapportage monitoring en evaluatie van de methode van Respo International bij projecten in Zuid-Afrika

Sietsma, L.W. (2013). De ervaring is goud!!: rapportage monitoring en evaluatie van de methode van Respo International bij projecten in Zuid-Afrika. Zwolle: Hogeschool Windesheim.

Deze rapportage betreft een onderzoek naar de effecten van de Methode van Respo International zoals deze is toegepast gedurende de projecten in Zuid-Afrika in het kader van ‘Sport Coalities aan den Slag’, projectperiode 2009-2012. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Kenniskring Bewegen, Gezondheid en Welzijn van de Hogeschool Windesheim te Zwolle en Respo International. 

In deze notitie staan drie algemene vragen centraal:

  1. Wat zijn de resultaten van de Methode van Respo International, bestaande uit de vier beïnvloedingsstrategieën Participation, Education, Awareness en Sustainability in de projecten in Zuid-Afrika?
  2. Welke adviezen en aanbevelingen kunnen worden getrokken uit het resultatenonderzoek met het oog op een eventuele bijstelling van de onderzoeksinstrumenten (de vragenlijsten) die gebaseerd zijn op de Methode van Respo International?
  3. Welke overige adviezen en aanbevelingen kunnen op grond van de onderzoekresultaten worden getrokken om de effecten van Respo International Respo (i.c. de Methode) in projecten zoals uitgevoerd in Zuid-Afrika te verbeteren?

Uitgever(s): Hogeschool Windesheim,

Download(s)

De ervaring is goud!! : rapportage monitoring en evaluatie van de methode van Respo International bij projecten in Zuid-Afrika

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Luuk Sietsma

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Zuid-Afrika
evaluatie
methoden
methodologie
monitors
onderzoeksmethoden
ontwikkelingssamenwerking
sport (algemeen)