Visie & Beleidsplein

Van discussienota naar kadernota sportbeleid

een onderzoek naar de kadernota sport & bewegen van de gemeente Heusden

Rekenkamercommissie gemeente Heusden (2010). Van discussienota naar kadernota sportbeleid: een onderzoek naar de kadernota sport & bewegen van de gemeente Heusden. Heusden: Rekenkamercommissie gemeente Heusden.

Eind 2008 is er door de gemeente Heusden een nieuwe kadernota Sport & Bewegen uitgebracht. De gemeente Heusden heeft nog maar een goed jaar de tijd gehad om haar nieuwe nota uit te voeren, dus een uitvoerig evaluatief onderzoek is niet zozeer op zijn plaats. Er is echter wel voor gekozen om het sportbeleid te evalueren, omdat vooral gekeken kan worden of er met de sportnota goed gewerkt kan worden en welke vorderingen er zijn gemaakt. De rekenkamercommissie Heusden is tot de conclusie gekomen dat de kadernota Sport & Bewegen hele goede elementen bevat, maar dat het meer een discussienota is dan een echte kadernota. Deze kadernota kan goed gebruikt worden om het sportbeleid van de gemeente Heusden nader in te vullen, echter er dient dan wel een verdere verdieping te worden aangebracht in de analyse van de sportsituatie in Heusden. Als de sportsituatie beter wordt geanalyseerd dan kan de raad ook aangeven welke probleemsituaties men ziet en dus kan de raad ook haar wensen kenbaar maken. Vanuit een heldere probleemanalyse van de sportsituatie kan de raad ook concrete gerichte, evalueerbare doelen stellen. Vanuit de doelstellingen kunnen actieprogramma's gemaakt worden om deze doelstellingen te realiseren. De gemeente heeft daarbij een regierol en zal dus duidelijk moeten maken hoe zij haar regierol invult.

Uitgever(s): Rekenkamercommissie gemeente Heusden,

Download(s)

Van discussienota naar kadernota sportbeleid : en onderzoek naar de kadernota sport & bewegen van de gemeente Heusden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rekenkamercommissie gemeente Heusden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid