Visie & Beleidsplein

Onderzoek beheer en onderhoud buitensportaccommodaties

wees duidelijk (in de onderhoudsopgave), ook bij onzekerheden

Vries, R.F. de (2012). Onderzoek beheer en onderhoud buitensportaccommodaties: wees duidelijk (in de onderhoudsopgave), ook bij onzekerheden. Houten: Grontmij Nederland B.V..

De Rekenkamercommissie van Nieuwegein heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente Nieuwegein het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties heeft georganiseerd. Centraal in het onderzoek staat de vraag of het onderhoud aan de buitensportaccommodaties zoals het nu plaatsvindt toekomstbestendig is. Voor het onderhoud van de sportvelden kan het onderzoek die vraag positief bevestigen. Voor de kleedkamers is dat in beginsel ook het geval, met dien verstande dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de continuïteit van diverse accommodaties. Dat heeft te maken met het uitblijven van besluitvorming van de structuurvisie. Om die reden wordt het onderhoud functioneel uitgevoerd. Dat toekomstbeeld zou bij voorkeur binnen 2 jaar wel duidelijk moeten zijn, want dan is het onderhoud daar gericht op af te stemmen (ofwel renovatie ofwel instandhoudingsonderhoud). En als de gemeente investeert in hetzij nieuwbouw of een grote renovatie, dan moet groot onderhoud van het kantinedeel ook worden gewaarborgd (bijvoorbeeld via een Vereniging van Eigenaren).

Uitgever(s): Grontmij Nederland B.V., Rekenkamercommissie gemeente Nieuwegein,

Download(s)

Onderzoek beheer en onderhoud buitensportaccommmodaties : wees duidelijk (in de onderhoudsopgave), ook bij onzekerheden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rob de Vries

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
beheersplannen
sportaccommodaties
sportvelden