Visie & Beleidsplein

Functieverlies ouderen bij acute opname in ziekenhuis

stand van zaken oud, (g)een probleem

Buurman, B.H.T., & Rooij, S.E. de (2015). Functieverlies ouderen bij acute opname in ziekenhuis: stand van zaken oud, (g)een probleem. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde

Een deel van de 65-plussers heeft na acute ziekenhuisopname te maken met nieuwe beperkingen in het dagelijks functioneren, gedefinieerd als ‘functieverlies’. Functieverlies wil zeggen dat zij essentiële dagelijkse activiteiten als zichzelf wassen, aankleden en lopen niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren. Eenmaal verloren functies zijn moeilijk te herstellen. Ouderen met functieverlies ervaren een lagere kwaliteit van leven en hebben vaak permanent thuiszorg nodig. Door tijdens het verblijf in het ziekenhuis systematisch in kaart te brengen hoe de patiënt daarvóór functioneerde, de patiënt vroeg te mobiliseren en goede revalidatie- en nazorg te geven, kan functieverlies tegengegaan worden. Deze interventies worden echter nog lang niet altijd ingezet. Tot nu toe lukt het maar bij een beperkt deel van de ouderen om functieverlies tegen te gaan. Belangrijke onderzoeksvragen zijn onder andere of alle ouderen kunnen herstellen van functieverlies, welke mechanismen de grootste impact hebben op functieverlies en hoe deze mechanismen te beïnvloeden zijn.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bianca Buurman
Sophia de Rooij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
ouderen
patiënten
ziekenhuisopnames
ziekenhuizen