Visie & Beleidsplein

Onderzoek sport, tolerantie en fair play

(1997). Onderzoek sport, tolerantie en fair play. Amsterdam: NIPO, het marktonderzoekinstituut.

Het door de Stichting Sport, Tolerantie en Fair Play gepresenteerde Actieplan 'sport, tolerantie en fair play 1997-2000' beoogt een extra impuls te geven aan het beleid en de uitvoering van acties en projecten op het gebied van tolerantie en fair play, en daarmee een kwaliteitsimpuls aan de sport in zijn geheel. Om input te verzamelen voor het beleid en doelstellingen te kunnen formuleren wordt de uitvoering van het Actieplan met onderzoek begeleid. Door het NIPO werd hiervoor een nulmeting uitgevoerd in een landelijke gespreide steekproef. Dit verslag is het resultaat van dat onderzoek.

Uitgever(s): NIPO, het marktonderzoekinstituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sport (algemeen)
sportiviteit
verdraagzaamheid