Visie & Beleidsplein

Sportvereniging en jeugdzorg: een talentvolle combinatie

zorgtaken van het rijk naar gemeenten

Egdom, H. van, & Arko Sports Media (2015, Mei). Sportvereniging en jeugdzorg: een talentvolle combinatie: zorgtaken van het rijk naar gemeenten. Sport Bestuur en Management 17 (pp. 16-20)

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Welke behoeften komen hieruit voort bij gemeenten en hoe kunnen sportverenigingen hieraan een bijdrage leveren?

In dit artikel uit Sport bestuur en management, wordt ingegaan op de veranderingen in de jeugdzorg. Er wordt een stappenplan aangeboden om de verbinding tussen sportverenigingen en de jeugdzorg mogelijk te maken. Daar is aanleiding toe, want: "Zorgprofessionals vinden de weg naar de sport maar zelden". Terwijl sport juist een mooi instrument is om te werken aan een positief opvoed- en opgroeiklimaat en een actieve bijdrage kan leveren aan preventie door bijvoorbeeld een positief zelfbeeld, het reguleren van agressie en/of het leren samenwerken in teams.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Sportvereniging en Jeugdzorg: een talentvolle combinatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hans van Egdom
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdzorg
samenwerking
sportverenigingen