Visie & Beleidsplein

Seksuele intimidatie

instrument ter preventie van extreme afhankelijkheid in de jeugdtopsport

een hulpmiddel voor topsportbonden en -verenigingen

Boom, A. ten, & Gaell, B. (2000). Seksuele intimidatie: instrument ter preventie van extreme afhankelijkheid in de jeugdtopsport, een hulpmiddel voor topsportbonden en -verenigingen. Arnhem: NOC*NSF.

Dit instrument is ontwikkeld als hulpmiddel voor topsportbonden en -verenigingen. Het kan worden ingezet om extreme afhankelijkheidsrelaties tussen pupil en coach in de jeugdtopsport te voorkomen. Extreme afhankelijkheid wordt door NOC*NSF gezien als ongewenst.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annemarie ten Boom
Bart Gaell

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdsport
seksueel grensoverschrijdend gedrag
sportbonden
sportverenigingen
topsport