Visie & Beleidsplein

Provincies herkennen het belang van sport en bewegen

sport & provincies: van 28 miljoen (Gelderland) tot 0 euro (Groningen)

Wekker, T. de, & Arko Sports Media (2015, mei). Provincies herkennen het belang van sport en bewegen: sport & provincies: van 28 miljoen (Gelderland) tot 0 euro (Groningen). Sport Bestuur en Management (pp. 64-66)

Wat hebben sportverenigingen eigenlijk aan het geld dat provincies te besteden hebben? Om hoeveel geld gaat het eigenlijk? De verschillen blijken (zeer) groot. Zo investeerde Gelderland de afgelopen jaren (tot 2016) 28 miljoen euro in accommodaties, topsportevenementen en sportparticipatie. Groningen daarentegen bouwde de provinciale bijdrage in stappen af naar nul euro volgend jaar. De nieuwe samenstelling van Gedeputeerde Staten biedt sport en bewegen in de ene provincie wellicht een nieuwe kans, in de andere hoopt men dat wordt doorgegaan op de ingeslagen weg.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Provincies herkennen het belang van sport en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tessa de Wekker
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

provincies
sport (algemeen)
sportbeleid
sportverenigingen