Visie & Beleidsplein

Tv Sportplezier appelleert aan 'het eigen opvoedbelang' van ouders

initiatief om de sfeer rond het sportveld te verbeteren

Kerk, J. van der, Graaf, Y de, & Arko Sports Media (2015). Tv Sportplezier appelleert aan 'het eigen opvoedbelang' van ouders: initiatief om de sfeer rond het sportveld te verbeteren. Sport Bestuur en Management - mei 2015.

Elk nieuw seizoen beginnen tienduizenden jonge kinderen van 5, 6, 7 of 8 jaar hun sportloopbaan. Misschien de eerste keer wat onzeker, maar voornamelijk toch vol enthousiasme: ze mogen! Bijna altijd komen ze aan de hand van hun vader of moeder. Ook zij zijn positief: de logistiek in het gezin wordt misschien wat complexer, maar ook zij kijken ernaar uit hun jonge spruit in zijn spiksplinternieuwe sportkleertjes te zien huppelen, rennen en gooien te midden van leeftijdsgenootjes. Veel nieuwe dingen dienen zich aan: de club, de rituelen van de sport, de trainer of begeleider, het lid van de jeugdcommissie die zich wel of niet voorstelt en de regels voor de ouders en de kinderen. Vaak zijn er wat opstartprobleempjes (welk team? waar? hoe laat? en met wie?), maar bovenal is iedereen goed van zin.

En toch, vreemd genoeg, zijn ouders-langs-de-lijn bij heel veel sporten een lastig issue. Ergens in de eerste maanden ná de frisse start komt er wat sleet op het enthousiasme. Zowel vanuit de club – ‘de ouders begrijpen het niet, ze laten zich niet zien, ze mopperen te veel en ze doen te weinig’, maar ook vanuit de ouders – ‘mijn kind leert te weinig, de trainer begrijpt het niet, ik mag niets roepen, ’t is hier een rommeltje’. Het plezier op de club wordt maar al te vaak overschaduwd door gemopper. En het kind? Het kind merkt dat en heeft er last van! Het kind voelt de gedoetjes tussen de ouders en de club, misschien ook tussen de ouders onderling, de mindere sfeer langs de lijn, de iets te fanatiek roepende ouder. Het sportplezier van het jonge kind leidt eronder.

Deze schets is enigszins een karikatuur. Gelukkig gaat het op heel veel verenigingen goed: de ouders voelen zich werkelijk welkom en geleidelijk aan thuis op de club. De sfeer is positief, wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken, sluimerende kwestietjes worden tijdig benoemd en de klusjes die gedaan moeten worden, worden gedaan. De coach coacht, de ouders moedigen aan en de club zorgt voor verbinding. En de kinderen hebben plezier, voelen zich prettig en leren veel: de sport, samenspelen, grenzen verleggen en opstaan en weer doorgaan als ze gevallen zijn. Zo’n club wensen we iedereen toe!

Om die reden heeft het landelijk actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK, bedoelt om het sportklimaat in Nederland gezond te houden) een apart programma opgezet: Tv Sportplezier.

Wat is Tv Sportplezier?

Tv Sportplezier is een digitaal platform dat zowel ouders als verenigingsbestuurders informeert, verleidt en inspireert om samen werk te maken van de prettige sfeer op de sportclub. Het is een website (www.tvsportplezier.nl) in combinatie met Facebook, een Youtube-kanaal, Twitter en andere social media, waarop filmpjes staan, maar ook best practices, interviews en achtergrondartikelen geplaatst worden over de ouder-langs-de-lijn en de ouder-op-de-sportclub. Waar mogelijk wordt ingespeeld op de actualiteit. Tien sportbonden vormen samen een bondenredactie en zorgen ervoor dat Tv Sportplezier actueel blijft en inspeelt op ontwikkeling binnen elke sport. Jack van Gelder is de anchorman van Tv Sportplezier. Hij wordt bijgestaan door een kinderredactie. De kinderredactie trekt er op uit om leuke filmpjes over sportplezier te maken. Ze interviewen bekende Nederlanders en ze bezoeken clubs om goede voorbeelden op te halen. Ze zijn speels, stout en slim: ze maken duidelijk dat bij het sporten op de sportclub voor hen ‘plezier’ bovenaan staat, vér boven winnen. Het zijn dus de kinderen zélf die het appel op de ouders doen zich positief te gedragen.

Tv Sportplezier appelleert aan het eigen opvoedbelang van ouders. Dit doet Tv Sportplezier door duidelijk te maken dat sporten in een plezierige positieve sfeer heel veel kan bijdragen aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling van hun kind. Het kind leert samenspelen, vrienden maken, doorzettingsvermogen, omgaan met winst en verlies, afspraken nakomen. Het ontwikkelt een positief zelfbeeld en veerkracht. Kortom: sport in een plezierige sfeer kan de opmaat zijn naar een gelukkig leven.

Tegelijkertijd wil het verenigingbestuurders en commissieleden, trainers en coaches ervan bewustmaken dat een waarderende positieve benadering van ouders de kortste weg is naar betrokkenheid. Ouders die bereid zijn ook iets voor de club te doen: de vrijwilligers van straks. Beginnende ouders zijn open en ontvankelijk, komen vaak op de club en kunnen de komende jaren de ruggengraat van de club vormen. Zij zijn het begin van een positieve olievlek.

Themavond Leve de Sportouder

Het digitale platform informeert, verleidt en inspireert, maar op de club, langs de lijn, moet het gebeuren. Daar moeten ouders en verenigingsmensen elkaar treffen, verwachtingen uitspreken en samen bouwen aan de prettige sfeer. Tv Sportplezier biedt daartoe concrete handreikingen. Eén van die handreikingen is de thema-avond Leve de Sportouder. Via Tv Sportplezier kunnen verenigingen deze thema-avond aanvragen, kosteloos. Deze avond heeft als doel ouders bewust te maken van de enorme invloed die hun gedrag heeft op de sportbeleving en het sportplezier van hun kind: zowel ten negatieve als ten positieve. Daarnaast heeft deze avond als doel dat ouders en sleutelpersonen op de club gezamenlijk bespreken hoe het sportplezier van de jonge sporter centraal kan komen te staan.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jens van der Kerk
Yvette de Graaf
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ouders
sociale veiligheid
verenigingen