Visie & Beleidsplein

Betrokkenheid, daar draait het om

rabobank ambassadeur weet waar in de wijk behoefte aan is

Swier, E., & Arko Sports Media (2015). Betrokkenheid, daar draait het om: rabobank ambassadeur weet waar in de wijk behoefte aan is. Buurtsportcoach magazine.

Sinds de start van de regeling rond de combinatiefunctionaris en zijn opvolger de buurtsportcoach is de betrokkenheid van andere partijen dan de landelijke en lokale overheid steeds meer toegenomen. De inzet van de buurtsportcoach wordt voor veertig procent door het Rijk gefinancierd, de overige zestig procent dient een gemeente lokaal te organiseren. Aan deze cofinanciering betalen behalve de gemeente vaak vele andere partijen mee. Naast private sponsoren, stichtingen, verenigingen en zorgverzekeraars springen ook bedrijven bij, zoals Rabobank. Zij denken mee, leveren materiële hulp of ondersteunen speciale projecten. In Helmond heeft Rabobank een unieke vorm van samenwerking met de plaatselijke bevolking en de buurtsportcoaches van Jibb Helmond gevonden.

Toegevoegde waarde

Jibb organiseert in heel Helmond zo veel mogelijk sport- en beweegactiviteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Naast alle scholen in Helmond, ruim zeventig sportaanbieders, welzijnsorganisaties, wijkverenigingen, BSO-organisaties en de gemeente, werkt ook Rabobank mee aan het initiatief om zo veel mogelijk mensen in beweging te krijgen én te houden. Wie een goed idee heeft voor een initiatief waarmee een grote groep bereikt wordt en het algemeen welbevinden bevorderd wordt, kan daarvoor een subsidie aanvragen bij de bank. De bank beoordeelt per wijk of de activiteit in aanmerking komt voor ondersteuning. Per wijk is een bedrag van 10.000 euro per jaar beschikbaar. “Maar lang niet altijd gaat het alleen maar om geld. Vaak wil men vooral dat wij onze betrokkenheid tonen of onze contacten gebruiken om meerdere partijen erbij te betrekken”, aldus Sanne van Eijk. Van Eijk is één van de ambassadeurs voor de wijk Helmond-Noord. Ze heeft regelmatig contact met buurtsportcoach Gerard Feijen en bezoekt vergaderingen van de wijkraad. “In bijna elke wijk (elf in getal) heeft de bank medewerkers die de rol van ambassadeur vervullen.” De ambassadeurs ervaren echt toegevoegde waarde. “Het werkt geweldig. Als bewoner van de wijk ken je veel mensen, en hierdoor leer je er ook steeds meer kennen. Het is bovendien hartstikke leuk om te helpen bij een evenement in je eigen buurt, of op zijn minst er aanwezig te zijn. Het is gemakkelijker zo’n taak te vervullen als je betrokken bent. Als er goede initiatieven zijn, doen we daar met een aantal collega’s graag aan mee. Een vergadering van een buurtvereniging of wijkraad leeft ook meer als je ook werkelijk in die buurt woont. Van beide kanten.” Van Eijk en haar collega’s gaven al enkele malen uitleg over hun ambassadeurschap tijdens dergelijke bijeenkomsten en worden er regelmatig over aangesproken.

Coöperatief gedachtegoed

Omdat de ambassadeurs de wijk goed kennen, kunnen zij beter dan wie ook beoordelen of de aanvraag voor een toelage zinnig is. Zij zijn dan ook betrokken bij toewijzing van geld of steun aan de projecten waarvan zij weten dat deze de wijk versterken. Wisten in het begin maar weinig burgerinitiatieven of vrijwilligers in de wijk de weg naar het potje te vinden (“Het bedrag werd niet elk jaar volledig gebruikt”), inmiddels is er een structurele stroom van aanvragen. Een mail is voldoende om een bijdrage uit het wijkfonds aan te vragen. Een toelichting van de plannen en een globale begroting is vanzelfsprekend wel een vereiste. De ambassadeur neemt persoonlijk contact op met de aanvrager. Wijkraden, verenigingen, winkeliers, clubs, stichtingen, maar ook individuele jongeren of ouderen kunnen hun verzoek indienen. “Ook buurtsportcoach Gerard Feijen weet ons te vinden als hij steun voor zijn activiteiten nodig heeft.” Als gezegd: het gaat lang niet altijd om geld. Een financiële bijdrage is mooi, betrokkenheid evenwel onbetaalbaar. Van Eijk: “Als we ons gezicht laten zien, zijn mensen vaak al blij.” Ook het netwerk en de kennis van de bank worden op waarde geschat. Zo hielp Rabobank recent bij twee sportieve activiteiten op het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond. “En op verzoek van inwoners van Helmond stonden we onlangs ook op een 50+-beurs. Dat zijn de momenten dat we onze sociale contacten met de bewoners extra kunnen aanhalen.” Juist vanuit die gedachte riep Rabobank het fonds ooit in het leven. Dichtbij en betrokken, luidt een slogan van de bank. Deze komt voort uit het coöperatieve gedachtegoed van de bank en vormt de diepere grondslag voor de investeringen in de Helmondse wijken. “Door initiatieven als deze sta je dichter bij de mensen. Iedere Rabobank in Nederland heeft haar eigen werkgebied en investeert in de mensen in dat gebied, zodat uiteindelijk het hele gebied er beter van wordt.”

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Edward Swier
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bedrijfsleven
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
samenwerking