Visie & Beleidsplein

Professionalisering: een diffuse trend in het volleybal

een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving aan professionalisering bij volleybalverenigingen en de volleybalbond

Jacobs, R. (2011). Professionalisering: een diffuse trend in het volleybal: een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving aan professionalisering bij volleybalverenigingen en de volleybalbond. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenissen geven verenigingsbestuurders en werknemers van de Nevobo aan professionalisering van de volleybalvereniging? Aan de hand van literatuur, een observatie, focusgroepen en interviews zijn de resultaten geïnitieerd. De resultaten geven weer dat er nog geen gemeenschappelijk kader over professionalisering is ontwikkeld en dat een heldere communicatie daardoor belangrijk is. Professionalisering kan worden gezien als instrument om een sterke vereniging te worden. De verenigingen staan daarbij open om zich te versterken door middel van professionalisering, alleen heeft niet iedereen direct de behoefte om betaalde krachten in dienst te nemen. Verduidelijken van de meerwaarde kan ervoor zorgen dat verenigingen een betere afweging hierin kunnen maken. De ondersteuning dient vanuit het verenigingsperspectief te worden aangeboden zodat verenigingen zelf kunnen bepalen wat en wanneer ze zich willen ontwikkelen.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Professionalisering: een diffuse trend in het volleybal : een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving aan professionalisering bij volleybalverenigingen en de volleybalbond

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Richard Jacobs

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

professionalisering
scripties
sportbonden
sportverenigingen
volleybal