Visie & Beleidsplein

De KNSB op weg naar 2020

strategisch plan

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) (2011). De KNSB op weg naar 2020: strategisch plan. Utrecht: KNSB.

'De KNSB op weg naar 2020' zet vanuit een helikopterview op strategisch niveau de visie, missie, strategische keuzes en het meerjarenplan van de KNSB uiteen. Het document bestaat uit twee delen. In deel 1 komt eerst de analyse aan bod waarbij wordt ingegaan op de huidige situatie anno 2011 rond de KNSB en externe trends. Hierna wordt met inachtneming van de analyse de visie uiteengezet. Vervolgens worden de missie inclusief de ambities en de strategische keuzes van de KNSB benoemd. De visie, missie en strategische keuzes incorporeren een lange termijn denken en hebben betrekking op een periode van acht jaar waarbij nu 2020 het referentiekader is. Dit stuk zal één keer in de vier jaar worden herijkt. Deel 2 is het meerjarenplan en bevat een beschrijving van concrete meerjaren doelstellingen en hoofdactiviteiten (vooral gericht op het ‘wat’). Het meerjarenplan kan eigenlijk worden gezien als de eerste directe afgeleide van de visie, missie en strategische keuzes en beslaat een periode van vier jaar (i.c. 2012-2016).

Uitgever(s): KNSB,

Download(s)

De KNSB op weg naar 2020 : strategisch plan

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beheersplannen
beleidsnota's
schaatsen
sportbonden
werkplannen