Visie & Beleidsplein

Denken en doen: bridgend de eenzaamheid te lijf

factsheet

Leemrijse, C.J., & Veenhof, C. (2012). Denken en doen: bridgend de eenzaamheid te lijf: factsheet. Utrecht: NIVEL.

In het hier beschreven onderzoek is gekeken in hoeverre eenzaamheid van ouderen verandert tijdens en na deelname aan het bridgeproject ‘Denken en Doen’. Hiervoor zijn op drie momenten vragen gesteld over (de tevredenheid met) het aantal ontmoetingen dat men heeft en ervaren eenzaamheid. De vragen werden gesteld bij aanvang van het project, na 10 weken deelname en na een jaar deelname. Deelnemers aan het project Denken en Doen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) voelen zich na een jaar minder eenzaam dan voor aanvang van het project. Bovendien geven zij aan meer tevreden te zijn met het aantal sociale contacten en ontmoetingen dat zij hebben.

Uitgever(s): NIVEL,

Download(s)

Denken en doen: bridgend de eenzaamheid te lijf : factsheet

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Chantal Leemrijse
Cindy Veenhof

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bridge
denksporten
eenzaamheid
factsheets
ouderen
seniorensport