Visie & Beleidsplein

Samenwerking: een reële oplossing?!

een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van badmintonverenigingen geven aan samenwerking tussen badmintonverenigingen

Montfoort, E. van (2008). Samenwerking: een reële oplossing?!: een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van badmintonverenigingen geven aan samenwerking tussen badmintonverenigingen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenissen geven bestuurders van badmintonverenigingen aan samenwerking tussen badmintonverenigingen en welke rol dient de NBB in te nemen bij een samenwerking tussen badmintonverenigingen? Eén van de resultaten is dat wanneer binnen een vereniging alles goed loopt en er geen acute problemen zijn, de bestuurders geen aanleiding zien om een samenwerking te sluiten met een andere badmintonvereniging. Zij vinden zich zelf dan al ‘sterk’ en vinden een samenwerking niet nodig. De NBB hecht een andere betekenis aan samenwerken. De NBB denkt in kansen en ziet samenwerking als iets extra’s dat nog meer oplevert. Wanneer badmintonverenigingen wel een samenwerking sluiten willen zij graag hulp gedurende het hele proces van iemand van de NBB. Zij willen graag geadviseerd, ondersteund en begeleid worden. De geïnterviewde bestuurders vinden het fijn wanneer de helpende hand van een organisatie komt, die verstand heeft van badminton. En vinden het belangrijk dat de hulp kosteloos is. De voorkeur van de bestuurders van badmintonverenigingen gaat naar de badmintonconsulenten als professional. De directeur van de NBB geeft aan de consulenten eveneens als professionals van fusies te zien. Zij moeten niet alleen het fusieproces kunnen begeleiden, maar eveneens aanleidingen kunnen signaleren. De NBB wil namelijk fusies stimuleren, hoewel zij niet echt een actieve rol wil hebben.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Samenwerking: een reële oplossing?! : een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van badmintonverenigingen geven aan samenwerking tussen badmintonverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Emmy van Montfoort

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

badminton
besturen
bestuursorganen
fusies
samenwerking
samenwerkingsverbanden
scripties
sportverenigingen