Visie & Beleidsplein

Talent enzo...

een onderzoek naar de wereld van de organisatie van talentontwikkeling binnen de tennis- en badmintonsport, met op ieder werelddeel een andere ontwikkelingsfase

Poppelaars, M. (2007). Talent enzo...: een onderzoek naar de wereld van de organisatie van talentontwikkeling binnen de tennis- en badmintonsport, met op ieder werelddeel een andere ontwikkelingsfase. Breda: NHTV Internationale Hogeschool Breda.

De probleemstelling die in dit afstudeeronderzoek centraal staat, luidt als volgt: Hoe verloopt de selectie van talent binnen de sporten tennis en badminton in de loop der jaren en waarom haken talenten af? Het uitgebreide deskresearch en de interviews met deskundigen, talenten en hun ouders hebben inzicht gegeven in de situatie binnen de betreffende tak van sport, belangrijke competenties voor de sporter en de actoren en factoren die ontwikkeling van de jonge sporter in enige vorm (zouden kunnen) beïnvloeden. Met het verkrijgen van deze informatie is getracht is naar aanleiding van de probleemstelling het volgende doel te bereiken; Inzicht verkrijgen in het traject dat jonge Nederlandse sporters in de sporten tennis en badminton doorlopen op weg naar topsport, teneinde aanbevelingen te doen hoe talentontwikkeling van kinderen binnen deze sporten het beste vorm gegeven kan worden. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): NHTV Internationale Hogeschool Breda,

Download(s)

Talent enzo... : een onderzoek naar de wereld van de organisatie van talentontwikkeling binnen de tennis- en badmintonsport, met op ieder werelddeel een andere ontwikkelingsfase

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maartje Poppelaars

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

badminton
scripties
talenten
talentontwikkeling
tennis