Visie & Beleidsplein

Oud worden in eigen buurt: zijn buurten voldoende toegerust?

Acquire Publishing (2015). Oud worden in eigen buurt: zijn buurten voldoende toegerust?. Stedebouw & Architectuur.

Overheden zetten steeds meer in op een integrale wijkaanpak waarbij mensen zo lang mogelijk thuis wonen en buurtbewoners worden betrokken bij de zorg en ondersteuning van ouderen. Hanna van Dijk stelt in haar proefschrift ‘Neighbourhoods for ageing in place’ dat het maar de vraag is of buurten hiervoor voldoende toegerust zijn.

Lees het hele artikel.

Uitgever(s): Acquire Publishing,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Acquire Publishing

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurten
ouderen
ruimtelijke ordening