Visie & Beleidsplein

Sport voor kwetsbare jongeren - Tussenbalans onderzoeksproject Jeugd, Zorg en Sport

Super, S., Hermens, N., Westerhof, W., Wageningen Universiteit (WUR), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), & Verwey-Jonker Instituut (2015). Sport voor kwetsbare jongeren - Tussenbalans onderzoeksproject Jeugd, Zorg en Sport. Sport Knowhow XL.

In dit artikel leest u welke resultaten tot nu toe zijn gehaald en welke onderzoeksvragen nog open staan.

Uitgever(s): Sport Knowhow XL,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sabina Super
Niels Hermens
Willie Westerhof
Wageningen Universiteit (WUR)
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Verwey-Jonker Instituut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

intersectorale samenwerking
jeugd
jeugdzorg
onderzoeken