Visie & Beleidsplein

Wat maakt een goede sportgemeente?

Peters, M., & Arko Sports Media (2015). Wat maakt een goede sportgemeente?. Sport & Strategie.

Arnhem

Dat Arnhem is genomineerd voor de titel ‘Sportgemeente van het Jaar 2015’, zal waarschijnlijk niemand verbazen. Sportwalhalla Papendal is tenslotte in deze gemeente gevestigd. Maar de Gelderse gemeente richt zich niet alleen op topsporters, zo blijkt uit het lokale initiatief ‘Sportbedrijf Arnhem’.

Het door de gemeente opgezette ‘Sportbedrijf Arnhem’ heeft diverse afdelingen: binnensport, buitensport, zwembaden, bedrijfsvoering en sportontwikkeling. De afdeling sportontwikkeling bestaat weer uit vier clusters: jeugdsport, studentensport, seniorensport en wijksport.

Het sportbedrijf ‘ondersteunt (sport)verenigingen, onderwijs en andere instellingen, gericht op een blijvende kwaliteitsverbetering’ en ‘stimuleert dat elke Arnhemmer voldoende sport en/of beweegt.’ Verder beschikt Arnhem over 60 sportaccommodaties, zijn er 100 sportverenigingen gevestigd en vinden er wekelijks 700 sportactiviteiten plaats.

Ook neemt Arnhem deel aan het project ‘Meedoen Allochtone/Alle Jeugd door Sport’. Doel van het project is om meer allochtonen aan het sporten te krijgen.

Gorinchem

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem werkt sinds 2012 aan een zeer actief sportbeleid. Sinds dat jaar is Gorinchem volgens de gemeentelijke website ‘actief op vijf vlakken: ‘sportstimulering, sport en cultuur als positief middel om sociale samenhang te vergroten, stimuleren van een gezonde leefstijl, het verbeteren van sportaccommodaties en het versterken van sportverenigingen in Gorinchem’. Uitgangspunt daarbij is ‘dat sport op meerdere maatschappelijke terreinen, zoals gezondheid, leefbaarheid en veiligheid een bijdrage levert’.

De missie van de gemeente is dan ook: ‘Alle Gorcumers een leven lang actief.’ Om dat doel te bereiken is ‘Gorinchem beweegt’ in het leven geroepen. Gorinchem ‘heeft de ambitie om sport als middel in te zetten om maatschappelijke doelen te bereiken en verbindingen te leggen’. In diverse wijken in de gemeente worden er zo ‘afwisselende en laagdrempelige activiteitenprogramma’ s samengesteld, waaraan iedereen kan meedoen. ‘Gorinchem Beweegt’ coördineert wijkactiviteiten die veelal worden uitgevoerd door enthousiaste aanbieders en partners uit de stad.’

Het sportbeleid van ‘Gorinchem beweegt’ richt zich op alle inwoners van de gemeente, maar ‘met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een lage sociaal economische status, ouderen en mensen met een beperking’.

Hoogeveen

Ook heel Hoogeveen lijkt te sporten. De website van ‘Sportief Hoogeveen’ meldt dat deze gemeentelijke organisatie zo’n 45 medewerkers telt ‘die zich inzetten voor een optimale sportinfrastructuur’. De gemeente zorgt voor ‘het onderhoud en verhuur van sporthallen, gymzalen, voetbalvelden, de atletiekbaan en hockeyvelden’. Daarnaast zet de gemeente in ‘op sportstimulering, verenigingsondersteuning en ondersteuning van sportieve evenementen’.

Hoogeveen is sinds 2014 ook een zogenaamde ‘JOGG’-gemeente. ‘JOGG’ is een landelijke organisatie en staat voor ‘Jongeren Op Gezond Gewicht. De organisatie streeft naar ‘een gezonde jeugd in een gezonde omgeving’. Binnen de JOGG-aanpak wordt samengewerkt met onder meer GGD, sportaanbieders, diëtisten en fysiotherapiepraktijken. Iedere gemeente heeft dus wel degelijk zo zijn eigen specifieke sportbeleid.

Welke gemeente zich daarbij werkelijk landelijk onderscheidt, zal op woensdag 23 september duidelijk worden. Op die dag zal een vakjury - bestaande uit lokale sportbestuurders - tijdens het congres van de Vereniging Sport en Gemeente, bepalen wie de uiteindelijke winnaar is van de strijd om de titel ‘Sportgemeente van het Jaar 2015’.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Micha Peters
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
sportbeleid