Visie & Beleidsplein

Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren van projecten die zich richten op de preventie van overgewicht bij volwassenen?

samenvatting deelonderzoek van het Europese SPOTLIGHT project

Mackenbach, J., & Lakerveld, J. (2015). Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren van projecten die zich richten op de preventie van overgewicht bij volwassenen?: samenvatting deelonderzoek van het Europese SPOTLIGHT project. VU Medisch Centrum.

In deelproject 6 van het EU gefinancierde SPOTLIGHT project is voortgebouwd op eerder onderzoek dat zich richtte op wat voor soort interventies effectief zijn, en wat niet goed werkt in de preventie van overgewicht. In dit deelproject is ingezoomd op belemmerende en bevorderende factoren bij drie grote geïntegreerde projecten gericht op de preventie van overgewicht bij volwassenen. Deze drie projecten (case studies) vonden plaats in stedelijke gebieden met kwetsbare populaties (etnische minderheden, laag opgeleiden, alleenstaande ouders, kinderen, enz.) in drie betrokken Europese landen (Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Een drietal factoren sprongen er duidelijk uit:

  • tijd en geld;
  • betrokkenheid van de doelgroep;
  • tegenstrijdige factoren.

De bijgevoegde bijlage geeft een uitgebreide samenvatting van de auteurs. In 2016 komt een volledig Engelstalig rapport uit.

Uitgever(s):

Download(s)

Uitgebreide samenvatting

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Joreintje Mackenbach
Jeroen Lakerveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
overgewicht
volwassenen