Visie & Beleidsplein

Kunst als recept

Boekman 104

Hamersveld, I. van (2015). Kunst als recept: Boekman 104.

Het actuele thema Kunst als recept gaat over de bijdrage van kunst aan het gezond ouder worden en over toepassingen van kunst in de gezondheidszorg, variërend van zorg voor ouderen, gehandicapten, jeugd en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, tot zorg in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Want wie actief of passief deelneemt aan kunst en cultuur geeft niet alleen zin aan zijn leven, maar werkt ook aan zijn gezondheid. Dat blijkt uit steeds meer onderzoek. Langzamerhand wordt er in binnen- en buitenland een indrukwekkende evidence-base opgebouwd. Door met kunst en cultuur bezig te zijn, worden verschillende delen van de hersenen geactiveerd en uitgedaagd, precies wat nodig is om achteruitgang tegen te gaan. Muziek maken blijkt bijvoorbeeld heilzaam voor mensen met dementie en hun verzorgenden. Muziek reduceert ook angst en pijn bij kankerpatiënten en bij kinderen op de eerste hulp van een ziekenhuis. En beeldende therapie kan kinderen met autisme meer structuur bieden. Het is een kleine greep uit de bevindingen die in Boekman 104 geboekstaafd worden. Klachten verminderen, cliënten – groot en klein – kunnen beter omgaan met problemen, hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde nemen toe en zij ervaren meer veerkracht: hun kwaliteit van leven is verbeterd.

Uitgever(s): Boekmanstichting,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ineke van Hamersveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cultuur
gezondheid
hersenen
kunst
muziek