Visie & Beleidsplein

Lidmaatschap sportverenigingen in Nederland het hoogst van Europa

Romijn, D., & Mulier Instituut (2015). Lidmaatschap sportverenigingen in Nederland het hoogst van Europa. Sport & Strategie.

Het lidmaatschap van sportverenigingen is in Nederland het hoogst van Europa. 27% van de Nederlanders is lid van een sportvereniging. In Polen (3%) is het lidmaatschap van een sportvereniging het laagst. Het Europese gemiddelde is 12%. In totaal zijn 60 miljoen Europeanen lid van een sportvereniging.

  

Ook het percentage Nederlanders dat vrijwilligerswerk bij sportverenigingen verricht is met 18% in Nederland hoger dan het Europese gemiddelde van 7%. De Noren en Zweden zijn met 25% koploper. Sportverenigingen draaien overal in Europa vooral op vrijwilligers. In Hongarije en Polen is het aandeel betaalde krachten hoger dan in andere landen.

Financiële positie

Europese sportverenigingen geven aan dat niet alleen het hebben van voldoende kader en leden, maar ook de financiële positie een knelpunt vormt. In Zweden maken sportverenigingen zich de meeste zorgen over de financiële situatie: 19% van de sportverenigingen geeft aan dat de eigen financiële positie slecht tot zeer slecht is. Van de Nederlandse sportverenigingen geeft 8% aan de financiële positie ‘minder gezond’ of zelfs zorgwekkend te vinden.     

In alle Europese landen worden de sportverenigingen door de overheid ondersteund, al verschilt de mate van ondersteuning sterk in Europa. De belangrijkste vorm van steun gebeurt door sportaccommodaties tegen een sterk gereduceerd tarief aan te bieden. In een aantal landen (Polen en Oostenrijk) komt specifiek de beschikbaarheid en kwaliteit van sportaccommodaties naar voren als een probleem voor de verenigingssport.   

Meer dan in andere landen zijn sportverenigingen in Nederland gesprekspartner bij de ontwikkeling van sportbeleid op lokaal niveau en zetten ze zich in om beleidsdoelen van gemeenten te realiseren. De samenwerking tussen publieke partijen, vrijwillige organisaties en private organisaties maakt Nederland uniek in Europees perspectief.  

                                                                                                                                                                        

Dit artikel is gebaseerd op het boek ‘Sport Clubs in Europe: A Cross-National Comparative Perspective’, dat in september 2015 onder redactie van het Mulier Instituut, de University of Bern en de Sporthochschule Köln is verschenen. Onderzoekers uit twintig verschillende landen hebben in ‘Sport Clubs in Europe’ hun krachten gebundeld en voor hun eigen land beschreven hoe sportverenigingen zich hebben ontwikkeld, welke positie de sportverenigingen innemen in beleid en samenleving en wat de toekomstperspectieven van de sportverenigingen zijn. 

                                                                                                                                                                        

Lees ook:

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Mulier Instituut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europa
financiering
leden
sportverenigingen
statistische gegevens
verenigingen