Visie & Beleidsplein

Vitale sportverenigingen

evaluatie pilotprojecten in de gemeente Alkmaar

sportverenigingen en hun rol in het sociale domein

Collard, D.C.M., Pulles, I., & Kalmthout, J. van (2015). Vitale sportverenigingen: evaluatie pilotprojecten in de gemeente Alkmaar, sportverenigingen en hun rol in het sociale domein. Utrecht: Mulier Instituut.

Sportverenigingen spelen inmiddels niet alleen meer een rol bij het organiseren van sport, maar kunnen ook een rol spelen bij andere maatschappelijke taken die de gemeente heeft, zoals bij de zorg. Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (jeugdwet, participatiewet en WMO). Met het oog op de zorgopgave die op de gemeente afkomt, heeft de gemeente Alkmaar besloten afgelopen jaar een aantal pilotprojecten te starten. Het doel van dit onderzoek is om deze pilotprojecten te evalueren. Hiermee wordt inzicht gegeven in wat de projecten hebben opgeleverd en welke succes- en faalfactoren bij de samenwerking tussen sportverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties zijn ervaren. Resultaten laten zien dat in het afgelopen jaar veel sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen zijn georganiseerd en verschillende dagbestedingsactiviteiten zijn opgezet. Veel pilotprojecten bleken echter moeite te hebben met het werven van deelnemers waardoor minder sport- en dagbestedingsactiviteiten en workshops zijn georganiseerd dan gewenst. Binnen de pilotprojecten is de eerste stap gemaakt in samenwerking tussen verschillende partijen. Belangrijke elementen bij het samenwerken blijken communicatie en verantwoordelijkheid. Genoemde succesfactoren zijn: enthousiasme bij betrokkenen, ‘out of the box’ denken bij sportverenigingen, breed draagvlak bij de organisaties en verenigingen en een goed opgeleid kader bij de sportverenigingen. Daarnaast werden de volgende faalfactoren benoemd: niet voldoende capaciteit bij de sportvereniging, niet slagen werving (en behoud) van deelnemers en sportverenigingen, te weinig bekendheid van de projecten, verschillende belangen van betrokken partijen en te weinig inzicht in ‘problemen’ van de doelgroep. In het laatste hoofdstuk worden er een aantal aandachtspunten beschreven naar aanleiding van de gevonden resultaten. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Vitale sportverenigingen : evaluatie pilotprojecten in de gemeente Alkmaar : sportverenigingen en hun rol in het sociale domein

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dorine Collard
Ine Pulles
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fitheid
gemeenten
sportverenigingen
vitale sportaanbieders
welzijn
zorg