Visie & Beleidsplein

Kanttekeningen bij de nieuwe energiesubsidieregeling voor de sport

Janssen Lok, L., & Arko Sports Media (2015). Kanttekeningen bij de nieuwe energiesubsidieregeling voor de sport. Sport & Strategie.

Als een sportvereniging meer dan 3.000 euro investeert in energiezuinige maatregelen, kan zij vanaf 2016 in aanmerking komen voor dertig procent subsidie. Het gaat daarbij om zaken als een zonneboiler, zonnepanelen, ledverlichting, isolatie en andere maatregelen op het gebied van verlichting, verwarming en ventilatie, water, bouwkundige maatregelen en duurzame energieopwekking. Verenigingen kunnen bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) aankloppen voor een borgstelling.

Investeren moeilijk punt voor sportverenigingen

In plaats van een subsidie op grootverbruik (verenigingen konden tot nu toe de betaalde energiebelasting – ecotaks – terugvragen) komt er nu dus een subsidie op voorzieningen, die moet gaan leiden tot een structureel lager energieverbruik. Dat is een goede maatregel, maar er zijn ook zorgen omtrent de nieuwe regeling. De SWS ontvangt voor de garantstellingen 3 van de 9 miljoen euro die omging in de ecotaksregeling. Voor de nieuwe regeling blijft jaarlijks 6 miljoen euro over, een mooi bedrag maar het is de vraag of het echt zoden aan de dijk zet als het gaat om het structureel duurzamer en energiezuiniger maken van sportverenigingen. 

En waar met de ecotaksregeling toch al gemaakte kosten relatief eenvoudig teruggevraagd konden worden, komt er nu wel wat meer kijken bij het maken van aanspraak op extra gelden. Want er is natuurlijk alleen subsidie beschikbaar als er ook daadwerkelijk geïnvesteerd wordt, en dat kan wel degelijk een drempel vormen voor veel sportverenigingen. Veel verenigingen doen al aan energiebesparing, bijvoorbeeld door gebruik te maken van energiezuinige verlichting of met voorzieningen als hr-verwarmingsketels en isolerende beglazing. De voorzieningen waarmee de meeste winst valt te behalen zoals ledverlichting, zonnepanelen en warmtepompen komen nog minder voor, maar daarmee zijn dan ook flinke investeringen gemoeid.

Energie Estafette   

Sylvain van Ligtenberg, directeur van Enodes, een adviesbureau dat zich specialiseert in energiemanagement in de bebouwde omgeving, geeft aan dat dit inderdaad een moeilijk punt is in de sport. "Binnen de meeste sportverenigingen is er onvoldoende kennis en tijd beschikbaar om energiebesparende maatregelen echt grondig aan te pakken en er wordt dan ook meestal geen prioriteit aan gegeven.” Een vereniging moet zelf over de nodige technische kennis beschikken of die binnenhalen om aanbiedingen, kwaliteit van materialen, aannemers en installateurs te kunnen beoordelen. 

"Met steun van de Duurzame Energie- en ontwikkelingsmaatschappij van de Provincie Flevoland zijn wij daarom in 2014 met Energie Estafette gestart. Daarmee helpen we sportclubs bij het energieneutraal maken van hun sportlocatie. We zoeken naar stapelfinanciering en zorgen voor extra ledenbinding door gebruik te maken van crowdfunding. Vanwege de maatschappelijke impact die zo’n project heeft is dit ook vaak interessant voor de lokale overheid die haar duurzaamheidsdoelstellingen wil realiseren. We proberen verenigingen gebruik te laten maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) die bestemd is voor het opwekken van energie. We gaan daarbij uit van maatregelen die in vijftien jaar terugverdiend moeten kunnen worden. Dat is een verschil met de nieuwe regeling speciaal voor de sport, die uitgaat van een terugverdientijd van tien jaar. Dat zal niet in alle gevallen voldoende zijn.”

"Het feit dat de subsidie bijvoorbeeld alleen beschikbaar is voor materialen en niet voor advies- en arbeidskosten, vind ik een gemis" - Sylvain van Ligtenberg (Enodes).

Arbeids- en advieskosten   

"Laat ik voorop stellen dat ik de regeling een goede maatregel vind, maar op een aantal onderdelen heb ik toch wel mijn bedenkingen. Het feit dat de subsidie bijvoorbeeld alleen beschikbaar is voor materialen en niet voor advies- en arbeidskosten, vind ik een gemis. Het argument van de subsidieverstrekker is dat er verenigingen zullen zijn die het met eigen mensen kunnen realiseren. Maar zonnepanelen plaatsen of een warmtepomp installeren moet echt door een gespecialiseerd persoon gedaan worden. Als er een vakman binnen de club is die dat om niet wil doen is dat natuurlijk fantastisch, maar in de meeste gevallen zal de vakman van buiten ingeschakeld moeten worden. En de € 500 die verenigingen als bonus kunnen krijgen als ze hun aanvraag met een energieadvies kunnen onderbouwen, wekt de suggestie dat je voor dat bedrag een gedegen advies kunt krijgen. Maar onze ervaring leert dat een goed gefundeerd advies onderzoek vergt en dus meer kost.”

Aantal bereikte verenigingen blijft waarschijnlijk beperkt   

Het Mulier Instituut constateerde onlangs dat jaarlijks circa 6.000 verenigingen (een kwart van het totaal aantal) gebruik maakte van de mogelijkheid om ecotaks terug te vragen. Zo’n 8.000 verenigingen die dat ook zouden kunnen doen omdat ze een eigen accommodatie of een eigen kantine hebben, deden dat echter niet. Het is de vraag of die verenigingen wel bereikt gaan worden met de nieuwe subsidieregeling. Bovendien zijn er ook met de nieuwe regeling nog steeds heel veel verenigingen die niet in aanmerking komen voor het voordeel. Van Ligtenberg: "Denk maar eens aan al die sportverenigingen die zaalhuur betalen. Zij betalen niet zelf de energierekening, maar betalen via de huur natuurlijk wel indirect voor de energiekosten. En de verhuurder kan niks met de regeling, omdat die niet bij NOC*NSF is aangesloten.”   

Sportbonden, gemeenten en NOC*NSF zullen flink gaan inzetten op voorlichting en begeleiding. Voor de clubs werk aan de winkel voordat de toekomstbestendige sportclub er staat.

Lees ook:

Nieuwe subsidieregeling voor duurzame sportverenigingen

Foto: Overijssel Duurzaam

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Leon Janssen Lok
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

energie
sportaccommodaties
sportverenigingen
verenigingen