Visie & Beleidsplein

De WMO en sport hebben elkaar steeds meer te bieden

zorgtaken van het Rijk naar gemeenten

Egdom, H. van (2015, juni). De WMO en sport hebben elkaar steeds meer te bieden: zorgtaken van het Rijk naar gemeenten. Sport Bestuur en Management (pp. 20-23)

In 2015 zijn een aantal belangrijke taken overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Het gaat om de Participatiewet, de verbreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en veranderingen in de jeugdzorg. Wat is de betekenis van deze overheveling van taken voor sportverenigingen?

In dit artikel wordt gekeken naar de WMO, oftewel de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er wordt gekeken naar verschillende vormen van samenwerking met sport en WMO in de hoofdrol. Ook wordt een stappenplan aangeboden voor de verbinding sportvereniging en WMO en worden twee praktijkvoorbeelden gegeven.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

De WMO en sport hebben elkaar steeds meer te bieden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hans van Egdom

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
samenwerking
sportverenigingen
wet maatschappelijke ondersteuning
zorg