Visie & Beleidsplein

Het WK hockey 2014 als inspiratie voor duurzaamheid

showcase van sport maar ook van duurzame projecten en producten

Kuypers, J. (2014). Het WK hockey 2014 als inspiratie voor duurzaamheid: showcase van sport maar ook van duurzame projecten en producten. Duurzaam (pp. 6-11)

Een duurzaam evenement is eigenlijk een contradictio in terminis. Bij duurzaamheid gaat het om het langetermijngebruik van materialen, terwijl de toekomst van een evenement erg kort is. De oplossing moet gezocht worden in hergebruik. Er moet voor gezorgd worden dat zo veel mogelijk elementen ook voor een volgend evenement bruikbaar zijn. Daarnaast moet het evenement dienen als inspiratiebron voor duurzaamheid, bijvoorbeeld voor gezondere voeding. Dit zijn de uitgangspunten geweest van het WK hockey dat in de zomer van 2014 werd georganiseerd door de gemeente Den Haag.

In dit artikel uit het blad Duurzaam, komt naar voren welke duurzame keuzes er gemaakt zijn bij de organisatie van het WK hockey in 2014. Het WK kan hiermee als voorbeeld dienen van het duurzamer maken van een evenement.

Uitgever(s): Arko Sports Media, Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC),

Download(s)

Het WK hockey 2014 als inspiratie voor duurzaamheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Kuypers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

duurzaamheid
evenementen