Visie & Beleidsplein

Nederland in Europees perspectief

tevredenheid, vertrouwen en opinies

Boelhouwer, J., Kraaykamp, G., & Stoop, I.A.L. (2015). Nederland in Europees perspectief: tevredenheid, vertrouwen en opinies. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Europeanen krijgen steeds meer met elkaar te maken, zo maakte een aantal ontwikkelingen ook in 2015 weer duidelijk. De economische crisis, de solidariteit tussen landen en de houding tegenover migranten en asielzoekers raken de kern van Europese integratie en verbondenheid. In welke mate zijn burgers en landen in Europa solidair en bereid elkaar te helpen? Of breder gezien: in welke mate is er in Europa sprake van gelijksoortige opinies, waarden en normen? In deze publicatie wordt er gekeken naar gedeelde en niet-gedeelde opinies, houdingen, waarden en normen in Europa. De stemming in Nederland wordt vergeleken met de stemming in andere Europese landen. Dat wordt gedaan op basis van het European Social Survey, een grootschalig tweejaarlijks onderzoek dat zich richt op de oordelen en waarden van mensen. In totaal hebben 36 landen minimaal eenmaal meegedaan, en 16 landen in alle zes ronden van 2002 tot en met 2013. De auteurs peilen de stemming in Europa breed en kijken naar onder meer meningen over de democratie, vertrouwen in andere mensen en tevredenheid met het leven. Op dat laatste wordt dieper ingegaan, evenals op opvattingen over migranten, politiek vertrouwen en het oordeel van mannen en vrouwen over het verdelen van werk en gezinstaken. De auteurs laten zien hoe de stemming in Europa zich tussen 2002 en 2013 heeft ontwikkeld en hoe de meningen en opinies van Nederlanders lijken op die van andere Europeanen, of juist daarvan afwijken.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Nederland in Europees perspectief : tevredenheid, vertrouwen en opinies

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Boelhouwer
Gerbert Kraaykamp
Ineke Stoop

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europa
arbeid
democratie
gezin
minderheidsgroepen
politiek
tevredenheid