Visie & Beleidsplein

Sportbeleid in Nederland

van vereniging tot rijksbeleid

Cobussen, S., Puyt, E., & Ven, A. van de (2015). Sportbeleid in Nederland: van vereniging tot rijksbeleid. Bussum: Coutinho.

In Sportbeleid in Nederland wordt in drie delen de rode draad in het Nederlandse sportbeleid geschetst. Deel 1 vormt de basis met de definitie van sport, uitleg over beleid en de geschiedenis van Nederlands sportbeleid. In deel 2 wordt de klassieke beleidscyclus besproken. De theorie wordt gepresenteerd met de sportvereniging als uitgangspunt. Dit vergroot de herkenbaarheid en zo kunnen studenten direct beginnen het geleerde in te zetten in bestuurlijke of organisatorische rollen. Deel 3 beschrijft de beleidscyclus bij de sportvereniging, gemeenten, de rijksoverheid, de sportbonden en NOC*NSF en de fitnesssector. Daarnaast worden de beleidsuitdagingen voor de nabije toekomst voor al deze organisaties beschreven.

Uitgever(s): Coutinho,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sanne Cobussen
Erik Puyt
Arnoud van de Ven

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lokaal beleid
overheidsbeleid
sport (algemeen)
sportbeleid
sportbonden
sportverenigingen