Visie & Beleidsplein

SPOTLIGHT

sustainable prevention of obesity through integrated strategies

Stockley, L., Mackenbach, J., Benwell, A.F., Cowburn, G., Lakerveld, J., Robertson, A., & Foster, C. (2015). SPOTLIGHT: sustainable prevention of obesity through integrated strategies.

In de afgelopen 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de meest effectieve aanpak om volksgezondheidsproblemen zoals overgewicht te voorkómen. Interventies die zich alleen richten op individuele factoren, zoals het overbrengen van kennis, blijken op de lange termijn niet succesvol te zijn in het voorkomen of verminderen van overgewicht. Er is consensus dat initiatieven die zich tegelijkertijd richten op meerdere niveaus (de zogenaamde ‘geïntegreerde’ of ‘multilevel’ initiatieven) het meest succesvol zijn. Bij een geïntegreerde aanpak wordt aangegrepen op meerdere niveaus zoals de buurt, de gemeente, de sociale omgeving (familie en vrienden), de gezondheidszorgsector, de nationale politiek en de economie. 

In deelproject 6 van het EU gefinancierde SPOTLIGHT project is voortgebouwd op eerder onderzoek dat zich richtte op wat voor soort interventies effectief zijn, en wat niet goed werkt in de preventie van overgewicht. In dit deelproject is ingezoomd op belemmerende en bevorderende factoren bij drie grote geïntegreerde projecten gericht op de preventie van overgewicht bij volwassenen. Deze drie projecten (case studies) vonden plaats in stedelijke gebieden met kwetsbare populaties (etnische minderheden, laag opgeleiden, alleenstaande ouders, kinderen, enz.) in drie betrokken Europese landen (Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Een drietal factoren sprongen er duidelijk uit:

  • tijd en geld;
  • betrokkenheid van de doelgroep;
  • tegenstrijdige factoren.

 

Voor meer informatie, lees de uitgebreide samenvatting

Uitgever(s):

Download(s)

SPOTLIGHT

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

L. Stockley
Joreintje Mackenbach
A. Benwell
Gill Cowburn
Jeroen Lakerveld
A. Robertson
C. Foster

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
overgewicht
samenwerking
volwassenen