Visie & Beleidsplein

Aantal lidmaatschappen bij sportbonden blijft stabiel

NOC*NSF (2015). Aantal lidmaatschappen bij sportbonden blijft stabiel. NOC*NSF.

Ontwikkelingen ledentallen sportbonden
De lichte stijging van de ledenaantallen wordt veroorzaakt door een administratieve wijziging bij de Sportvisserij Nederland (+45.000). Wanneer deze groei buiten beschouwing wordt gelaten is er sprake van een daling van het aantal lidmaatschappen (-40.669).

Tabel 1: Overzicht van de ledentallen van de 15 grootste sportbonden

 

Sportbond

Totaal 2014

Totaal 2013

verschil

1

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

1.213.720

1.209.413

4.307

2

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

622.807

625.666

-2.859

3

Sportvisserij Nederland

587.338

541.136

46.202

4

Nederlandse Golf Federatie

394.370

397.056

-2.686

5

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

248.742

241.163

7.579

6

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

241.435

240.551

884

7

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

210.532

208.378

2.154

8

Atletiekunie

140.116

142.669

-2.553

9

Koninklijke Nederlandse Zwembond

138.436

140.835

-2.399

10

Nederlandse Volleybal Bond

118.295

116.354

1.941

11

Nederlandse Bridge Bond

115.845

114.315

1.530

12

Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond

89.644

91.526

-1.882

13

Nederlandse Ski Vereniging

82.355

87.120

-4.765

14

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

80.341

95.810

-15.469

15

Watersportverbond

80.020

83.627

-3.607

 

Het percentage lidmaatschappen per gemeente is in de kop van Noord-Holland, Oost-Overijssel, Oost-Gelderland en in Oost-Brabant het hoogst. In Groningen, Zeeland, Limburg en West-Brabant zijn relatief weinig mensen lid van een sportbond.

In 2014 waren er 24.727 sportverenigingen aangesloten bij de sportbonden. Dit zijn 454 verenigingen minder dan in 2013 (25.181).

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling van NOC*NSF: "In totaal sportten in 2014 wekelijks zon 9 miljoen mensen, waarvan bijna 4,4 miljoen bij de sportvereniging. Hoewel sportclubs, mede door de bezuinigingen, moeilijke tijden meemaken, zijn ze nog steeds aantrekkelijk voor miljoenen Nederlanders."

"Op basis van de cijfers kunnen we gelukkig concluderen dat de maatschappelijke ontwikkelingen er toe leiden dat Nederlanders niet massaal minder in clubverband zijn gaan sporten. We zien een stijging in de toename van sporten buiten clubverband en NOC*NSF juicht dit toe. Maar het is wel zo dat sporten bij een club leidt tot meer langdurige sportbeoefening."

Downloads (pdf):

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NOC*NSF

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
leden
lidmaatschappen
sportbonden
sportverenigingen
verenigingen