Visie & Beleidsplein

Nederlands actieplan

sport, tolerantie en fair play

(1997). Nederlands actieplan: sport, tolerantie en fair play. Amersfoort: Stichting sport, tolerantie en fair play Nederland.

Nederlands Actieplan Sport, Tolerantie en Fair Play 1997-2000. Met dit actieplan wordt beoogd een extra impuls te geven aan het beleid en de uitvoering van acties en projecten op het gebied van tolerantie en fair play, en daarmee een kwaliteitsimpuls aan de sport en zodoende ook aan de samenleving als geheel.

Uitgever(s): Stichting sport, tolerantie en fair play Nederland,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
sport (algemeen)
sportiviteit
verdraagzaamheid