Visie & Beleidsplein

De bijzondere risico’s van de leerkracht

bewegen en sport in en om de school

Zonnenberg, A., & Roelofsen, S (2011, 28 oktober). De bijzondere risico’s van de leerkracht: bewegen en sport in en om de school. Lichamelijke opvoeding 99 (pp. 42-45)

Bewegen en sport gaat over het uitbreiden en ontwikkelen van een brede bewegingsbekwaamheid bij kinderen en het laten ervaren van plezier in bewegen. Bewegen vindt in ieder geval plaats door, met en via het lichaam en juist daarin schuilen bijzondere risico’s van de leerkracht bewegen en sport. In de veiligheidsrisico’s op breed vlak, zoals het oplopen van lichamelijk letsel bij een ongeval, maar ook in het omgaan met alles wat kinderen voelen en ervaren middels het al dan niet aanraken van het lichaam in bewegingssituaties. Dit artikel gaat over de gedragsrisico’s van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en bespreekt enkele praktijkvoorbeelden.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Zonnenberg. De bijzondere risico’s van de leerkracht. KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Alien Zonnenberg
Sandra Roelofsen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gedrag
risico's
seksueel grensoverschrijdend gedrag
veiligheid