Visie & Beleidsplein

Rumoer rond lokale sportuitvoeringsorganisaties

Janssen Lok, L., & Arko Sports Media (2015). Rumoer rond lokale sportuitvoeringsorganisaties. Sport & Strategie.

De gemeente Zeist deed eerder dit jaar een uitvraag voor een nieuwe partij voor de uitvoering van de buurtsportcoachregeling. Drie partijen schreven in, waaronder de huidige uitvoerder Sportservice Zeist, onderdeel van de provinciale Sportservice Utrecht. Die werd uiteindelijk niet de gelukkige en dat was een hard gelag voor de organisatie die zich al meer dan negen jaar inzet voor sport en bewegen in de Zeister samenleving.

Commotie in Zeist

De keuze van Zeist heeft dan ook de nodige commotie opgeleverd en het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd. Voor Sportservice kwam de beslissing als een donderslag bij heldere hemel en er wordt dan ook gesproken over vernietiging van financieel en menselijk kapitaal. In het persbericht van de gemeente is de wethouder sport Sander Jansen echter duidelijk: "Onlangs heeft de raad de nieuwe sport- en beweegvisie 2015-2020 vastgesteld. Uitgangspunt daarin is dat we meer ruimte willen geven aan initiatieven van sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs om kinderen en volwassenen in beweging te krijgen en die met inzet van de buurtsportcoaches te ondersteunen. Dat is voor ons aanleiding geweest om goed te kijken naar de uitvoering van de regeling buurtsportcoaches.” De gemeente kiest nu voor een vernieuwende aanpak om het sporten en bewegen voor alle inwoners van de gemeente Zeist nog toegankelijker te maken waarbij activiteiten en financiering blijven bestaan.

Alphen aan den Rijn

Ook in Alphen aan de Rijn gaat er het nodige veranderen. Het college van burgemeester en wethouders nam eind september het besluit om het beheer en dagelijks onderhoud van de binnen- en buitensportaccommodaties met ingang van 1 januari 2016 niet meer door het bekende Sportspectrum te laten uitvoeren en om de exploitatie van de twee Alphense zwembaden bij een andere, externe partij te leggen. Ook dat levert veel discussie op, zeker omdat Sportspectrum meer dan honderd mensen in dienst heeft. De gemeente deed bovendien andere uitvragen wat er onder andere toe leidde dat Sportief Besteed en Sport & Evenementen Haaglanden in de Zuid-Hollandse gemeente het programma Gezonde Leefstijl gaan uitvoeren en daar zorg gaan dragen voor het werkgeverschap van buurtsportcoaches.

Geen banen, maar wel werk

De vraag is of we deze ontwikkeling de komende tijd vaker gaan zien. Wim van ’t Westeinde, mede-eigenaar van Bureau Sportimpuls – dat de uitvraag in Zeist won en daar dus aan de slag mag gaan – is daar niet van overtuigd. "Ik zou niet willen zeggen dat het een trend wordt dat partijen zoals wij de gevestigde orde gaan verdringen als het gaat om de uitvoering van lokaal sportbeleid. Wél durf ik te stellen dat het aantal opties voor gemeenten flink groter aan het worden is. Het is niet meer vanzelfsprekend dat aan de gemeente gelieerde organisaties altijd maar de uitvoering van het sportbeleid mogen oppakken. Steeds meer partijen proberen te ondernemen, ook in een gesubsidieerde omgeving. Dat is niet per sé commerciëler, maar wel een kwestie van het betrekken van de juiste partners, om bijvoorbeeld lokaal de cofinanciering van de buurtsportcoaches voor elkaar te krijgen. Zo merken wij dat samenwerking met fysiotherapeuten, het jeugd- en jongerenwerk of commerciële sportorganisaties vaak maar een kleine stap is, die desondanks vaak niet wordt gezet.”

Sportprofessionals

Van ’t Westeinde vervolgt: "Kijk, in de sport liggen de banen niet voor het oprapen, maar er is wel meer dan voldoende werk. En ja, wij springen daar op in. We werken met zzp-ers en waar dat tot voor kort vooral jonge, pas afgestudeerde mensen waren, kunnen we de laatste tijd ook steeds meer mannen en vrouwen tot onze pool rekenen die al een carrière in de sport hebben gemaakt. Het zijn ook niet meer alleen trainers en instructeurs, maar ook verenigingsmanagers, sportmarketeers en sportpedagogen. Wij zijn er van overtuigd dat de toekomst in de sport ligt in deze groep van ‘sportprofessionals’.”

Dát lijkt dus in ieder geval een ontwikkeling waar we rekening mee moeten gaan houden: meer freelancers in de sport en meer ondernemingszin bij de uitvoering van het beleid. De gemeente Amstelveen zette daar vorige week een flinke stap in. Zij besloot dat het Sportbedrijf Amstelveen – dat daar zelf ook op aandrong – meer ruimte krijgt om winstgevende activiteiten te ontwikkelen om op die manier bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden. Een kleinere afhankelijkheid van subsidies en meer mogelijkheden om te ondernemen dus. 

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Leon Janssen Lok
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid
sportorganisaties
sportverenigingen