Visie & Beleidsplein

VSK monitor 2015

voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

Romijn, D., Kalmthout, J. van, & Breedveld, K. (2015). VSK monitor 2015: voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'. Utrecht: Mulier Instituut.

Het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) ging in 2011 van start. Het programma loopt tot en met 2016. Voor de uitvoering van het programma is € 39 miljoen beschikbaar. De aanpak is zowel gericht op het optreden tegen misstanden (curatief) als het voorkómen van dergelijke misstanden (preventief). In deze VSK Monitor 2015 is de balans opgemaakt van het programma tot nu toe. Daarbij is gekeken naar hetgeen gebeurd is binnen het programma, wie er met het programma bereikt zijn en wat daarvan vooralsnog de betekenis is geweest voor een veilig sociaal klimaat in de Nederlandse sport. Hiervoor is geput uit gegevens die zijn verkregen uit enquêtes onder sportbetrokkenen (sporters, arbiters, bestuurders), bevolkingsonderzoeken, registraties die plaatsvinden binnen het programma zelf, en gesprekken met experts van binnen en buiten het programma.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

VSK monitor 2015 : voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Janine van Kalmthout
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

monitors
normen en waarden
sociale netwerken
sociale veiligheid
sport (algemeen)
sportiviteit
veiligheid