Visie & Beleidsplein

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015

Pulles, I., Lindert, C. van, & Poel, H. van der (2015). Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015. Utrecht: Mulier Instituut.

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, dat bovendien veilig en toegankelijk is. Het uiteindelijke doel is een hogere en duurzame sport- en beweegdeelname. Het programma SBB heeft een looptijd van vier jaar (2012-2016). Het realiseren van een passend sport- en beweegaanbod is een lokale verantwoordelijkheid. Het kabinet wil daar met het programma SBB een positieve bijdrage aan leveren. Het programma SBB ging in 2012 van start en heeft tot de afronding in 2016 nog ruim een jaar te gaan. Deze rapportage staat in het teken van de voortgang van het programma SBB en is inmiddels de derde in de reeks. Het Mulier Instituut stelt jaarlijks, ondersteund door het ministerie van VWS, op basis van de cijfers en inzichten uit registraties en onderzoeken van verschillende partijen een integrale voortgangsrapportage op. De laatste rapportage verschijnt in 2016. Doel is op hoofdlijnen de voortgang van het programma zichtbaar te maken, zodat doorontwikkeling en/of bijsturing van (onderdelen) van het programma mogelijk zijn.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ine Pulles
Caroline van Lindert
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
buurten
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
lichaamsbeweging
monitors
overheidsbeleid
sport en bewegen in de buurt
sportimpuls
sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten (jilib)
sportimpuls kinderen sportief op gewicht (ksg)
sportstimulering